Patron

 

Patron Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce - Stanisław Marciniak

PatronStanisław Marciniak urodził się 19 września 1911 roku w Warce. Był synem rolnika Jana i Anny z domu Kosiorek. Szkołę powszechną ukończył w Warce, gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Warszawie (1935r.). Studia z zakresu fizyki na stołecznym Uniwersytecie (1935-39) przerwała wojna, w której brał udział. Lata okupacji spędził w rodzinnej miejscowości, był członkiem AK i organizatorem pomocy materialnej dla pracowników nauki w Warszawie.

Działalność w kolejnych latach:

1940 - organizacja tajnego nauczania z zakresu szkoły średniej.

1945 - uruchomienie koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego i kierowanie nim.

1947-1951 - praca w Liceum Ogólnokształcącym w Warce i zajęcia w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW  w charakterze asystenta.

1949 - obrona pracy magisterskiej i stanowisko starszego asystenta.

1951-1981 - praca w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Warszawskiej Akademii Medycznej.

1958 - doktoryzowanie się w AM na podstawie pracy „Przepuszczalność szkieł ochronnych dla promieniowania ultrafioletowego w zależności  od ich temperatury.

1951-1960 - zatrudniony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w charakterze kierownika Pracowni Spektograficznej.

1960-1961 - zatrudnienie się w Instytucie Przemysłu Szkła i Ceramiki, gdzie badał niejednorodność szkła optycznego i właściwości absorpcyjne szkieł ochronnych stosowanych w przemyśle.                   

1967-1969 - na mocy zezwolenia Komisji Międzyresortowej pracował na pół etatu w Centralnym Urzędzie Miar i Jakości w Warszawie w charakterze kierownika Samodzielnego Laboratorium Pomiarów Światła i Barwy.

1971-1981 - członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Zdrowia dla Kształcenia Kadr Naukowych.

Dorobek naukowy Stanisława Marciniaka składa się z prac monograficznych, studiów, rozpraw, artykułów, komunikatów naukowych, podręczników itp.

Przedmiotem jego badań była optyka stosowana oraz zagadnienia z zakresu ochrony pracy i wpływu czynników fizycznych na żywy organizm.

Odbywał staże naukowe:

1962 - Ośrodek Atomowy w Saclay pod Paryżem.

1965 - w Departamencie Radiobiologii oraz w Instytucie Curie i Gustaw Russy w Paryżu.

1968, 1970, 1972, 1974 - dwutygodniowe staże  w Paryżu.

1972 - uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Biofizyki w Moskwie.

1975 - odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1979 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

1984 - odznaka za zasługi dla województwa radomskiego.

1984 - Rada Narodowa Miasta i Gminy w Warce nadała mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Warki”.

W 1940 ożenił się z Marią Staszkiewicz, z którą miał syna Tadeusza (1942) i córkę Krystynę (1946).

W sierpniu 1982r. przeszedł na emeryturę.

Zmarł 28.09.1999r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Starania o nadanie Gimnazjum w Warce imienia Stanisława Marciniaka rozpoczęły się w roku 1999.

5 października 2002 roku szkole nadano im. Stanisława Marciniaka. Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową przez syna Tadeusza.

Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce.

Wytworzył:
Zbigniew Tomczyk
Udostępnił:
Zbigniew Tomczyk
(2010-11-21 20:55:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Tomczyk
(2013-11-24 15:31:10)